Ryan913, teksty z listopada 2010 roku

3 teksty z lis­to­pada 2010 ro­ku – auto­rem jest Ryan913.

Mikołajowo.

habydajhabydajhabydaj
takmówiękiedyniepotrafięmówić.
oho­ho, zno­wu to!
śnieg, śnieg, śnieg
pol­ska rzeczy­wis­tość, smutam
śnieg sza­ry, śnieg żółty.
płatek plus płatek
me­tafo­ra! weee. ja plus TY!
płat­ko­wa rodzina!
ale mi star­czą trzy litery.
po­tur­laj się ze mną w roz­koszy snieżynce
Ja, Ty i mo­je mok­re rynce.
aaa! [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • 27 listopada 2010, 23:35

Te­raz ro­zumiem już wszys­tko, ale jeszcze wszys­tko muszę zrozumieć. 

myśl
zebrała 16 fiszek • 26 listopada 2010, 21:30

Ge­ny, śro­dowis­ko, wycho­wanie i ma­sa in­nych czyn­ników kształtu­je nasz cha­rak­ter. Ale gdy­byśmy pat­rzy­li na to wszys­tko tyl­ko jak na cha­rak­ter by­libyśmy ma­neki­nami często nie wiele bar­dziej różniący­mi się od siebie wza­jem­nie. Ale [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 9 fiszek • 15 listopada 2010, 18:22
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Ryan913

Użytkownicy
Q R S
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

25 października 2015, 19:51Ryan913 do­dał no­wy tek­st o tym jak uz­mysłowiłaś [...]

4 stycznia 2015, 13:39RozaR sko­men­to­wał tek­st lek na ner­wy stra­pione

4 stycznia 2015, 10:17Ryan913 do­dał no­wy tek­st lek na ner­wy stra­pione

21 grudnia 2014, 04:07Ryan913 do­dał no­wy tek­st pół do wie­czności (na­wet [...]

29 listopada 2014, 21:37Ryan913 do­dał no­wy tek­st w te­go rodza­ju zmęcze­niu