Ryan913, teksty z lutego 2011 roku

2 teksty z lu­tego 2011 ro­ku – auto­rem jest Ryan913.

A ja zaz­droszczę jej, cho­ciaż nie mam cze­go, bo ona jest oną, a ja sobą. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 16 lutego 2011, 17:31

Często to szcze­rość jest naj­większym kłamstwem. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 12 lutego 2011, 18:00
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Ryan913

Użytkownicy
Q R S
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

25 października 2015, 19:51Ryan913 do­dał no­wy tek­st o tym jak uz­mysłowiłaś [...]

4 stycznia 2015, 13:39RozaR sko­men­to­wał tek­st lek na ner­wy stra­pione

4 stycznia 2015, 10:17Ryan913 do­dał no­wy tek­st lek na ner­wy stra­pione

21 grudnia 2014, 04:07Ryan913 do­dał no­wy tek­st pół do wie­czności (na­wet [...]

29 listopada 2014, 21:37Ryan913 do­dał no­wy tek­st w te­go rodza­ju zmęcze­niu