Ryan913, teksty z lutego 2013 roku

2 teksty z lu­tego 2013 ro­ku – auto­rem jest Ryan913.

Jak często poświęca­my nasze włas­ne za­sady mo­ral­ne na rzecz god­ne­go życia?

Bo świat jest in­trygą, spis­kowca­mi ludzie, którzy ko­lej­no knują i siebie zatracają. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 24 lutego 2013, 18:38

Oducz się ludzi, który o To­bie, nie wie­dzieć cze­mu, za­pom­nieli. Na początku będzie ciężko - łzy i zaz­drość. Za­nim się jed­nak spos­trzeżesz ogar­nie Cię błoga obojętność, która w tym wy­pad­ku wyg­ry­wa z nadzieją. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 17 lutego 2013, 22:16
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Ryan913

Użytkownicy
Q R S
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

25 października 2015, 19:51Ryan913 do­dał no­wy tek­st o tym jak uz­mysłowiłaś [...]

4 stycznia 2015, 13:39RozaR sko­men­to­wał tek­st lek na ner­wy stra­pione

4 stycznia 2015, 10:17Ryan913 do­dał no­wy tek­st lek na ner­wy stra­pione

21 grudnia 2014, 04:07Ryan913 do­dał no­wy tek­st pół do wie­czności (na­wet [...]

29 listopada 2014, 21:37Ryan913 do­dał no­wy tek­st w te­go rodza­ju zmęcze­niu