Ryan913, teksty z marca 2011 roku

2 teksty z mar­ca 2011 ro­ku – auto­rem jest Ryan913.

Życie nie ma sen­su, nie ma sen­su cały wszechświat. Nie pot­ra­fię zna­leźc żad­ne­go sen­su na dzień dzi­siej­szy, więc go nie ma. Cel i sens jed­nos­tki, czy­li szu­kanie włas­ne­go sen­su, nie ma sen­su, jeśli reszta świata nie ma sen­su, bo ja­ki sens ma to, że dążymy do cze­goś co i tak nie ma znaczenia? 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 27 marca 2011, 20:02

heroina

he­roina ras twa czy… nie? cztery.
da­waj działke! poniedziałek
wto­rek da­waj działke też!
aaaj źre­nice rozszerzone
bo nar­ko­tyk wkracza mi w drogę
ni­by ‘żyły’. na­tychmias­to­wy SZOK
niesa­mowi­te uczu­cie, co? lu­bisz to
cier­pisz to.

śro­dek, spraw­dzasz rozkład dilerki
gdzie jes­teś he­roino? WEJDŹ [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 5 fiszek • 15 marca 2011, 21:41
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Ryan913

Użytkownicy
Q R S
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

25 października 2015, 19:51Ryan913 do­dał no­wy tek­st o tym jak uz­mysłowiłaś [...]

4 stycznia 2015, 13:39RozaR sko­men­to­wał tek­st lek na ner­wy stra­pione

4 stycznia 2015, 10:17Ryan913 do­dał no­wy tek­st lek na ner­wy stra­pione

21 grudnia 2014, 04:07Ryan913 do­dał no­wy tek­st pół do wie­czności (na­wet [...]

29 listopada 2014, 21:37Ryan913 do­dał no­wy tek­st w te­go rodza­ju zmęcze­niu