Ryan913, teksty z marca 2013 roku

3 teksty z mar­ca 2013 ro­ku – auto­rem jest Ryan913.

Sy­noni­my wy­rażenia 'mieć żal':

~ pa­miętać - pa­miętam sta­le, nie myśląc o tym nawet
~ wy­pomi­nać - wy­pomi­nam ciągle , nie ot­wierając ust
~ nie da­rować - nie da­ruję be­zus­tannie, choć się staram
~ żywić urazę - ...

... per­ma­nen­tnie, każdą częścią ciała ŻYWIĘ. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 30 marca 2013, 00:43

Nieza­leżnie od wieku, wy­ras­ta­my z siebie - re­lac­je chylą się ku upadkowi 

myśl
zebrała 5 fiszek • 15 marca 2013, 21:33

Auto­des­truk­cja zwa­na marzeniami. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 6 marca 2013, 00:31
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Ryan913

Użytkownicy
Q R S
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

25 października 2015, 19:51Ryan913 do­dał no­wy tek­st o tym jak uz­mysłowiłaś [...]

4 stycznia 2015, 13:39RozaR sko­men­to­wał tek­st lek na ner­wy stra­pione

4 stycznia 2015, 10:17Ryan913 do­dał no­wy tek­st lek na ner­wy stra­pione

21 grudnia 2014, 04:07Ryan913 do­dał no­wy tek­st pół do wie­czności (na­wet [...]

29 listopada 2014, 21:37Ryan913 do­dał no­wy tek­st w te­go rodza­ju zmęcze­niu