Ryan913, teksty z października 2011 roku

1 tekst z paździer­ni­ka 2011 ro­ku – auto­rem jest Ryan913.

Smut­ne jest tak się obudzić i zdać so­bie sprawę, że nig­dy nie stało się na po­le-po­sition, że tak nap­rawdę zaw­sze było się na końcu, a wszys­tkie nasze uczu­cia nie miały głębsze­go znaczenia. [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 4 fiszki • 3 października 2011, 21:29
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Ryan913

Użytkownicy
Q R S
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

25 października 2015, 19:51Ryan913 do­dał no­wy tek­st o tym jak uz­mysłowiłaś [...]

4 stycznia 2015, 13:39RozaR sko­men­to­wał tek­st lek na ner­wy stra­pione

4 stycznia 2015, 10:17Ryan913 do­dał no­wy tek­st lek na ner­wy stra­pione

21 grudnia 2014, 04:07Ryan913 do­dał no­wy tek­st pół do wie­czności (na­wet [...]

29 listopada 2014, 21:37Ryan913 do­dał no­wy tek­st w te­go rodza­ju zmęcze­niu