Ryan913, teksty z października 2012 roku

2 teksty z paździer­ni­ka 2012 ro­ku – auto­rem jest Ryan913.

Jak tu być pat­riotą, kochać oj­czyznę i ludzi we włas­nym kra­ju, kiedy na­wet w małej społeczności nie pot­ra­fimy stworzyć żad­nej porządnej więzi? 

myśl
zebrała 6 fiszek • 31 października 2012, 16:34

Mówią - wiara; widzą - fanatyzm.

Bo działanie to nic in­ne­go niż zbioro­we dok­try­ner­stwo. Bez zaśle­pienia jakąś ideą, nic nie powstanie. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 10 października 2012, 16:34
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Ryan913

Użytkownicy
Q R S
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

25 października 2015, 19:51Ryan913 do­dał no­wy tek­st o tym jak uz­mysłowiłaś [...]

4 stycznia 2015, 13:39RozaR sko­men­to­wał tek­st lek na ner­wy stra­pione

4 stycznia 2015, 10:17Ryan913 do­dał no­wy tek­st lek na ner­wy stra­pione

21 grudnia 2014, 04:07Ryan913 do­dał no­wy tek­st pół do wie­czności (na­wet [...]

29 listopada 2014, 21:37Ryan913 do­dał no­wy tek­st w te­go rodza­ju zmęcze­niu