Ryan913, teksty z sierpnia 2010 roku

6 tekstów z sier­pnia 2010 ro­ku – auto­rem jest Ryan913.

Burza burzy nieporządek

burza?
burza bo burzy coś a co
burzy? no na przykład
burza
burzy porządek ale co się sta­nie kiedy
burza będzie
burzyć nieporządek czy ten
zburzo­ny
nieporządek będzie te­raz
porządkiem czy będzie jeszcze bardziej
nieporządnym
nieporządkiem ale prze­cież to niemożli­we bo al­bo jest
nieporządek al­bo
porządek to tak jak­by sie
było w ciąży
i bar­dziej w ciąży wiec co sie dzieje kiedy
burza
burzy nieporządek?

To chy­ba magia. 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 16 sierpnia 2010, 15:05

Strach, czyli paragon fiskalny

życie fun­du­je nam różne
sy­tuac­je nadziewa­ne orzecho­wym smutkiem
naj­gor­szy by­wa strach
skra­da się całe życie jak
żmi­ja pełza gniew­nie syczy Oh żmi­jo! Nieludzki
pot­worze Diab­le skamieniały
który dud­nisz w moim brzuchu rozdzierasz
wnętrzności czekasz
aż sy­tuac­ja życiowa pozwoli
Ci wpuścić jad [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 15 sierpnia 2010, 00:02

Koniec świata, sen miłości.

szłam
noc ciem­na, niebezpieczna
tą drogą znaną mi od dziecka
śli­mak na ślimaku…
śli­mako­wa droga
adrenalina
bo­je się
cieszę się
noc ciem­na, zimna
znasz to uczucie?
w brzuchu rośnie
roz­chodzi się w górę
oczekiwanie
ty chy­ba szłaś obok.
pożeg­nać się
by­li inni
ale Ciebie pamiętam.
przyjaciel
chciałaś odejść
pożeg­nać się z [...] — czytaj całość

wiersz • 14 sierpnia 2010, 19:36

Jak te wodorotlenki, chemiczna miłość

NaOH
higroskopijność
nie wiem cze­mu aku­rat o Chemii,
ale higroskopijność
kiedy mo­ja właści­wość dzisiejsza
teraźniejsza,
nie wczorajsza,
(a może wczorajsza,
może zaw­sze była i czekała
na Ciebie)
rozpłynę się pod wpływem
wo­dy za­war­tej w powietrzu,
że ni­by ja się rozpływam
jak Cię widzę.
O2, H2, K2
a [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • 13 sierpnia 2010, 00:02

Sen... sen o wiośnie

Sen… co to w ogóle jest moi mili?
Czy ma­cie tak, że byście całymi dniami śnili?
Ja miałam sen. Sen piękny, sen ten ra­dość dawał.
Sen, który szczęściem me ser­ce napawał.
Sen. Co przed­sta­wiał ten mój [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 4 fiszki • 12 sierpnia 2010, 23:49

Chrześcijanin niepraktykujący

Dlacze­go żyjąc w niewie­rze, wierzysz
że nie wierząc, życie za karę oddałeś?
Dlacze­go, gdy Bo­ga wybierzesz
nie wiesz na­wet co wybrałeś?
Dlacze­go od­rzu­cając siłę Pana
Nic Ci się nig­dy nie stało?
Dlacze­go modląc się wie­czo­rem i z rana
Wydaje [...] — czytaj całość

wiersz • 9 sierpnia 2010, 16:57
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Ryan913

Użytkownicy
Q R S
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

25 października 2015, 19:51Ryan913 do­dał no­wy tek­st o tym jak uz­mysłowiłaś [...]

4 stycznia 2015, 13:39RozaR sko­men­to­wał tek­st lek na ner­wy stra­pione

4 stycznia 2015, 10:17Ryan913 do­dał no­wy tek­st lek na ner­wy stra­pione

21 grudnia 2014, 04:07Ryan913 do­dał no­wy tek­st pół do wie­czności (na­wet [...]

29 listopada 2014, 21:37Ryan913 do­dał no­wy tek­st w te­go rodza­ju zmęcze­niu