Ryan913, teksty z sierpnia 2011 roku

4 teksty z sier­pnia 2011 ro­ku – auto­rem jest Ryan913.

Nie na­leży 'hi­per­wenty­lować myśla­mi', po­padać w skraj­ność, myśleć dog­ma­tycznie, szczególnie jeśli chodzi o za­niki war­tości te­go świata. Rozkłada­nie sys­te­mu na ka­wałeczki, tak że już nic się nie klei nie ma sen­su, to [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 1 fiszkę • 25 sierpnia 2011, 00:23

Do świata na­leży pod­chodzić chłod­no, z pewną dozą iro­nii, żeby śmiać się z te­go co straszne i smut­ne, a cie­szyć się tym kim się jest i co się tworzy. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 24 sierpnia 2011, 23:17

***

Nie pot­ra­fię kochać wspomnień
ni zdjęć, ni te­go podpisu
Nie pot­ra­fię kochać bez
rzeczy­wis­te­go obrazu
>>na­wet jeśli ta miłość tak
nierzeczywista<<

Niemożli­wa i niedorzeczna
Mówią, że urojona
Mówią, że chora,
że pełna
s m u t k u.

Ależ Przy­jacielu nie jestem [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • 20 sierpnia 2011, 14:17

***

- po co żyjemy?
to jest
bez sensu

-mówiłam Ci
mówiłam.
mówiłaś mi
upierałaś się
że ma.

ani ja
ani Ty
nie ma­my sensu

sens sens sens!

jes­teśmy małą nie znaczącą
częścią
cho­ler­nej układanki
kos­tka rubika
cho­ler­nej zabawy
w chowanego
czy też kto pierwszy
do me­ty dobiegnie
ten lep­szy, ten...
sensowniejszy
cho­ler­nej nieskończoności

raz dwa trzy trzy dwa jeden
lemniskata

- po co żyjemy?
to jest
bez sensu

- mówiłam Ci
mówiłam.
sen­sem jest bez sens.
gram w miłość
cho­wam się przed smutkiem
biegnę do szczęścia

a metą jest bąbelek
pełen snów.
kolejnych. 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 18 sierpnia 2011, 00:34
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Ryan913

Użytkownicy
Q R S
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

25 października 2015, 19:51Ryan913 do­dał no­wy tek­st o tym jak uz­mysłowiłaś [...]

4 stycznia 2015, 13:39RozaR sko­men­to­wał tek­st lek na ner­wy stra­pione

4 stycznia 2015, 10:17Ryan913 do­dał no­wy tek­st lek na ner­wy stra­pione

21 grudnia 2014, 04:07Ryan913 do­dał no­wy tek­st pół do wie­czności (na­wet [...]

29 listopada 2014, 21:37Ryan913 do­dał no­wy tek­st w te­go rodza­ju zmęcze­niu