Ryan913, felietony

1 tekst (fe­lieto­ny) – auto­rem jest Ryan913.

Podróż i zauroczenie

PODRÓŻ! To jest jed­no słowo, a ty­le ma znaczeń, które na powrót spro­wadzają się do jed­ne­go, do od­kry­cia. Zas­tanów się dob­rze! Tyl­ko pop­rzez podróż, czy to Sy­beria, Tran­sylwa­nia, Grec­ja czy Pa­ryż, wędrówka, [...] — czytaj całość

felieton • 23 stycznia 2013, 06:47
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Ryan913

Użytkownicy
Q R S
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

25 października 2015, 19:51Ryan913 do­dał no­wy tek­st o tym jak uz­mysłowiłaś [...]

4 stycznia 2015, 13:39RozaR sko­men­to­wał tek­st lek na ner­wy stra­pione

4 stycznia 2015, 10:17Ryan913 do­dał no­wy tek­st lek na ner­wy stra­pione

21 grudnia 2014, 04:07Ryan913 do­dał no­wy tek­st pół do wie­czności (na­wet [...]

29 listopada 2014, 21:37Ryan913 do­dał no­wy tek­st w te­go rodza­ju zmęcze­niu