Ryan913, strona 3

72 teksty – auto­rem jest Ryan913.

Wiesz, jes­tem wul­garna, cza­sem piję, palę, nie wierzę w Bo­ga, jes­tem egois­tką, wy­wyższam się, gar­dzę rasą ludzką... więc nie spodziewaj się po mnie nicze­go po­zytyw­ne­go. Nie spodziewaj się, że będziesz w stanie [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 3 fiszki • 27 grudnia 2012, 00:05

Euge­nika - his­to­ria zna tak wiele ne­gatyw­nych przykładów, a my wciąż gdybamy. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 26 grudnia 2012, 21:35

W natłoku myśli naj­cięższa jest ucie­czka. A pres­ja spra­wia, że do­dat­ko­wo się potykamy. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 22 grudnia 2012, 16:36

O to chodzi, że ja nicze­go nie chce, już! Po pros­tu nie chce, ani te­raz, ani później - za parę lat. Nie chcę. Ja wszys­tko MUSZĘ. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 21 grudnia 2012, 20:18

Prze­licz moją ra­dość związaną z Twoją osobą na kro­ki, a będziemy tańczyć ca­lusieńką noc! 

myśl
zebrała 6 fiszek • 16 grudnia 2012, 22:24

Ja­kież to dziw­ne myśleć o włas­nej śmier­ci w tak rac­jo­nal­ny sposób. Codzien­nie, na wiele wa­riantów. W auto­busie, w pra­cy, przy ko­lac­ji, w drodze... Nie z roz­paczy - z nu­dy. Z czys­te­go poczu­cia rutyny. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 10 grudnia 2012, 21:34

I choć napawa mnie...!

Całym ciałem daw­no zat­ra­cony kun­szt -
i choć wra­ca zaw­sze, za każdym razem
na­pawa mnie in­ne­go rodza­ju obrazem.
In­ne­go rodza­ju śpiew­na brzmienia nuta,
inną barwą w mym tak­cie jest wykuta

Wszys­tkiemu wi­nien jest zaw­sze przy­padek -
i choć [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 4 fiszki • 8 grudnia 2012, 00:06

Czy mam poczu­wać się do wi­ny? Czy mam właści­wie REAL­NY wpływ na to co czuję? Czy to prze­winienie, grzech, zły uczy­nek i Bóg wie co jeszcze, że ser­ce tak opętańczo zap­la­ta koła [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 3 fiszki • 7 grudnia 2012, 19:33

Wszys­cyśmy siebie warci. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 1 grudnia 2012, 00:01

Świat jest tak pog­matwa­ny, że cza­sami przes­taję wie­rzyć we włas­ne istnienie.

A co do­piero w bos­kie stworzenie... 

myśl
zebrała 2 fiszki • 30 listopada 2012, 00:38
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Ryan913

Użytkownicy
Q R S
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

25 października 2015, 19:51Ryan913 do­dał no­wy tek­st o tym jak uz­mysłowiłaś [...]

4 stycznia 2015, 13:39RozaR sko­men­to­wał tek­st lek na ner­wy stra­pione

4 stycznia 2015, 10:17Ryan913 do­dał no­wy tek­st lek na ner­wy stra­pione

21 grudnia 2014, 04:07Ryan913 do­dał no­wy tek­st pół do wie­czności (na­wet [...]

29 listopada 2014, 21:37Ryan913 do­dał no­wy tek­st w te­go rodza­ju zmęcze­niu