Ryan913, strona 5

72 teksty – auto­rem jest Ryan913.

schowawszy skrzętnie skarb.

Ściągnęła obrączkę, wto­piła się w tłum
Wyg­ra­wero­wany mały krążek
Na początek czys­tości, potem
małżeństwa, a z cza­sem nawet
wie­cznej samotności.
Pierścionek, Pierścień Władcy
słabe­go Pana.

Ściągnęła obrączkę, wto­piła się tłum,
odziana w łachma­ny i maskę.
Pragnęła mówić: „Mój Ci jest los”
Nie [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 6 fiszek • 12 września 2011, 22:25

Nie na­leży 'hi­per­wenty­lować myśla­mi', po­padać w skraj­ność, myśleć dog­ma­tycznie, szczególnie jeśli chodzi o za­niki war­tości te­go świata. Rozkłada­nie sys­te­mu na ka­wałeczki, tak że już nic się nie klei nie ma sen­su, to [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 1 fiszkę • 25 sierpnia 2011, 00:23

Do świata na­leży pod­chodzić chłod­no, z pewną dozą iro­nii, żeby śmiać się z te­go co straszne i smut­ne, a cie­szyć się tym kim się jest i co się tworzy. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 24 sierpnia 2011, 23:17

***

Nie pot­ra­fię kochać wspomnień
ni zdjęć, ni te­go podpisu
Nie pot­ra­fię kochać bez
rzeczy­wis­te­go obrazu
>>na­wet jeśli ta miłość tak
nierzeczywista<<

Niemożli­wa i niedorzeczna
Mówią, że urojona
Mówią, że chora,
że pełna
s m u t k u.

Ależ Przy­jacielu nie jestem [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • 20 sierpnia 2011, 14:17

***

- po co żyjemy?
to jest
bez sensu

-mówiłam Ci
mówiłam.
mówiłaś mi
upierałaś się
że ma.

ani ja
ani Ty
nie ma­my sensu

sens sens sens!

jes­teśmy małą nie znaczącą
częścią
cho­ler­nej układanki
kos­tka rubika
cho­ler­nej zabawy
w chowanego
czy też kto pierwszy
do me­ty dobiegnie
ten lep­szy, ten...
sensowniejszy
cho­ler­nej nieskończoności

raz dwa trzy trzy dwa jeden
lemniskata

- po co żyjemy?
to jest
bez sensu

- mówiłam Ci
mówiłam.
sen­sem jest bez sens.
gram w miłość
cho­wam się przed smutkiem
biegnę do szczęścia

a metą jest bąbelek
pełen snów.
kolejnych. 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 18 sierpnia 2011, 00:34

A Ty jak często pos­ta­nowiłaś/łeś zacząć wszys­tko od początku, zmienić się o 180 stop­ni i od­rodzić kimś in­nym, lepszym? 

myśl
zebrała 7 fiszek • 19 lipca 2011, 04:51

Pa­miętam jak wiele rzeczy w moim życiu po­dobało mi się tyl­ko ze względu na Ciebie... 

myśl
zebrała 13 fiszek • 6 czerwca 2011, 14:47

Życie nie ma sen­su, nie ma sen­su cały wszechświat. Nie pot­ra­fię zna­leźc żad­ne­go sen­su na dzień dzi­siej­szy, więc go nie ma. Cel i sens jed­nos­tki, czy­li szu­kanie włas­ne­go sen­su, nie ma sen­su, jeśli reszta świata nie ma sen­su, bo ja­ki sens ma to, że dążymy do cze­goś co i tak nie ma znaczenia? 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 27 marca 2011, 20:02

heroina

he­roina ras twa czy… nie? cztery.
da­waj działke! poniedziałek
wto­rek da­waj działke też!
aaaj źre­nice rozszerzone
bo nar­ko­tyk wkracza mi w drogę
ni­by ‘żyły’. na­tychmias­to­wy SZOK
niesa­mowi­te uczu­cie, co? lu­bisz to
cier­pisz to.

śro­dek, spraw­dzasz rozkład dilerki
gdzie jes­teś he­roino? WEJDŹ [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 5 fiszek • 15 marca 2011, 21:41

A ja zaz­droszczę jej, cho­ciaż nie mam cze­go, bo ona jest oną, a ja sobą. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 16 lutego 2011, 17:31
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Ryan913

Użytkownicy
Q R S
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

25 października 2015, 19:51Ryan913 do­dał no­wy tek­st o tym jak uz­mysłowiłaś [...]

4 stycznia 2015, 13:39RozaR sko­men­to­wał tek­st lek na ner­wy stra­pione

4 stycznia 2015, 10:17Ryan913 do­dał no­wy tek­st lek na ner­wy stra­pione

21 grudnia 2014, 04:07Ryan913 do­dał no­wy tek­st pół do wie­czności (na­wet [...]

29 listopada 2014, 21:37Ryan913 do­dał no­wy tek­st w te­go rodza­ju zmęcze­niu